29 oktober 2008

Solig höstdagÄnglar finns på Visselpetters

Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig."
Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.
Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.
Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. (…)
Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.

(ur Lukasevangeliet 1:26-38)


Ordet ängel härstammar från latinets angelus eller grekiskans ángelos som betyder budbärare.
Änglar förekommer inom både judendom, islam och kristendom. Ursprungligen var änglarna könlösa andeväsen som varken hade kropp eller vingar. Så småningom får de människoliknande gestalter (oftast som män) och därefter även vingar för att de ska kunna färdas mellan himmel och jord. Ibland har de flera par vingar, alla med olika funktion – seraferna beskrivs t o m med sju par vingar.
Det finns ärkeänglar, serafer, keruber, fallna änglar och många andra sorter.


Hos Visselpetters kommer det också att finnas många olika sorters änglar:
glasänglar, träänglar, silveränglar, keramikänglar, textilänglar osv.

Vill du vara med på Limtorget Julmarknad med din ängel den 30/11 hos Greta Bolin, Visselpetters


Så hör av dig.

BARN SOM GILLAR LERA

En utställnig av sex flickor som gick en sommarkurs i keramik för barn tillsammans på Formakademin. De fick ha vernissage med godis och salta pinnar. Det kom riktigt många besökare, några närmast sörjande men också flera ny ansikten. I samarbete med Gullvi Fält på Formakademin.